NAŠE CESTA DO CHRÁMU PŘÍRODY

Existují jen dvě dědictví, u nichž má cenu doufat, že je předáme našim dětem - kořeny a křídla.

Holding Carter

Z chrámu přírody“ - tak si říká skupina přátel, kteří se rozhodli vlastním příkladem propagovat pozitivní vztah k přírodě. Milujeme zpěv, hudbu, tanec a zejména práci s přírodními materiály. Obdivujeme a objevujeme léčivou sílu matky Země a celého universa. Pro děti, dospělé a seniory připravujeme kurzy umělecko - řemeslné tvorby a hudebně-pohybové aktivity, které jsou výborné jako nadstavba ekologické výchovy.

Tým „Z chrámu přírody“ pro vás připravil nabídku originálních programů, které se mohou konat přímo u vás (ve školce, škole, firmě či instituci) nebo vás můžeme pozvat k nám do romantického prostředí Českého Švýcarska, kde své zážitky umocníte toulkami v neobyčejně krásném přírodním prostředí (v opravdovém chrámu přírody). Též rádi přijmeme pozvání na alternativní festivaly.

Kurzy pro děti Z chrámu přírody

Kam kráčí naše mladá generace?

Jmenuji se Miloš Josef Doležal. Kromě jiných aktivit se věnuji pořádání tvořivých kurzů se skupinou „Z chrámu přírody“ nebo též individuálně a mám pro to pádný důvod. Kdysi na školách se vyučovaly předměty praktických dovedností. Byly to práce v dílnách, a rozmanité zahradnické a pěstitelské činnosti. Toto se z „moderní “ výuky postupně vytratilo a jsem si jistý, že k velké škodě dnešní mladé generace. Manuální schopnosti jsou totiž důležité pro pochopení smyslu života a toho, jak všechno se vším souvisí. Pochopení toho, že náš životní prostor je živý, komunikuje s námi, jsme jeho součástí. Z toho pramení poznání, že nebudeme-li přírodu znát a chránit, pak nemůžeme žít dlouhodobě v bezpečí a dostatku.

Při práci s dětmi se opírám o zkušenosti získané v dětském domově během své civilní služby. Některé techniky osobnostního rozvoje, které též používám, jsem nabyl při studiu masérských, terapeutických a holistických odborností (viz www.elwira.eu).

Nyní bych rád tyto letité zkušenosti předal dál prostřednictvím kurzů a seminářů, které pořádám se svými přáteli. A to zejména dětem a mladým lidem. Nabízím tak příležitost k osobnostnímu růstu skrze pochopení, že dění na světě není náhodné, vše souvisí se vším a nic není zadarmo. Přál bych si nadále se setkávat s vnímavými lidmi a sdílet vědění. Neboť moudrý se ptá a do konce svého života bádá, oproti tomu blázni mezi námi žijí v přesvědčení, že už všechno dokonale vědí.

Miloš (Mikloš) Doležal

Lidé, kteří tvoří tým „Z chrámu přírody“:

Miloš Doležal Z chrámu přírody

Miloš (Mikloš) Doležal

Umělecká práce s dřevem a kamenem. Vedení řemeslných kurzů. Rytlické hudební nástroje.


Martina Novotná Z chrámu přírody

Martina Novotná

Absolventka akademie sociálního umění a léčebné pedagogiky (akreditovaná lektorka). Specializace tanec, zpěv, spontánní improvizace.


Kateřina Chrástná Z chrámu přírody

Kateřina Chrástná

Práce s hlasem, volný tanec, metodická práce s energiemi a elementy. Harmonizační cvičení.


Jitka Dudková Z chrámu přírody

Jitka Dudková

Odborné vedení dětí na kurzech. Jako naše jednatelka vyřizuje objednávky kurzů a programů - viz kontakty


V Chrámu přírody se učíme používat netradiční hudební nástroje

Projekt univerzity života a míru

K přípravě nového člověka třetího tisíciletí a zajištění míru, bratrství a spravedlnosti ve světě je zapotřebí využít znalostí lidí, kteří se zabývají cennými vzdělávacími metodami směřujícími lidskou povahu k celistvosti, harmonii a prosperitě. Je třeba klást důraz na spolupráci, toleranci, respekt vůči všem lidským bytostem a na prohlubování harmonického soužití s přírodou. Tým „Z chrámu přírody“ se k této filosofii hlásí a proto své programy koncipuje tak, aby podporovaly:

 1. výchovu k mírumilovnosti a vesmírnému vědomí,
 2. vědu života a budování - uvážlivé využívání energie s důrazem na obranu života a ochranu životního prostředí,
 3. holistickou medicínu respektující tradice jednotlivých národů,
 4. zemědělskou vědu zaměřenou na ochranu ekologického řetězce,
 5. výchovu ke správnému stravování, založenou na znalosti potravin a jejich vhodné přípravy,
 6. vývoj a transformaci lidstva - skupiny zaměřené na růst, kreativitu, meditaci a duchovní vývoj,
 7. umění a kreativitu - hudbu, umění, divadlo, malířství,
 8. rodinnou výchovu podporující solidární společnost,
 9. umění komunikace směřující ke zlepšení informovanosti v zájmu všech lidí,
 10. psychologii člověka - aplikovanou psychologii zaměřenou na používání 90% dosud nevyužívané kapacity mozku,
 11. studium všech světových kultur a náboženství,
 12. ekonomii a demografii podporující společnosti respektující základní potřeby každého lidského jedince,
 13. uvážlivé využívání přírodních zdrojů s důrazem na minimální znečišťování životního prostředí.

Převzato z knihy Kurandera - Hernán Huarache Mamani

Rytmická cvičení jsou pravidelnou součástí našich kurzů

VIDEO: Jak jsme před lety začínali :)

PODÍVEJTE SE DÁL:

NAPIŠTE NÁM: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU