CO DĚLÁME V CHRÁMU PŘÍRODY

Uživatelé našich programů:

Programy „Z chrámu přírody“ jsou určeny především pro školky, školy, domovy důchodců a různá sociální centra. Zajímavé mohou být též jako zpestření firemních akcí nebo různých oslav (hudební a taneční vystoupení). Můžeme připravit též programy pro víkendové festivaly a vícedenní akce. Programy lze tvořit tak, že je možné se opětovně setkávat, navazovat na předešlou práci a prohlubovat tím zážitky.

Kurzy pro děti Z chrámu přírody

Nabídka „Z chrámu přírody“:

1. Hudební dílny (workshopy)

2. Tvořivé umělecko-řemeslné workshopy

3. Kompozice „Z chrámu přírody“

4. Hudební vystoupení

Hudební dílna Z chrámu přírody

1. HUDEBNÍ DÍLNA

Doba trvání základní dílny cca 60 minut.

Jedná se o hudebně pohybovou dílnu probíhající tak, že přivezeme velkou sbírku všemožných nástrojů - bubnů, chrastítek, píšťalek, cinkátek, převážně etnických nástrojů z celého světa (tuto naši sbírku stále rozšiřujeme). Zvláštním zážitkem je například hra na Sluneční buben. Jednotlivé nástroje předvedeme v praxi a pomalu je rozezníme za doprovodu zpěvů a tance.

Hodina se nese v duchu improvizace a momentální inspirace, kde svou důležitou roli hraje lektorské vedení, při kterém využíváme všemožné techniky, triky a kouzla z našich bohatých zkušeností. Těmito technikami probouzíme nadšení pro společnou tvorbu, dostavuje se zážitek a pocit uvolnění.

Řemeslné workshopy Z chrámu přírody

2. TVOŘIVÉ UMĚLECKO ŘEMESLNÉ WORKSHOPY

Doba trvání základní dílny cca 2 hodiny.

Okrasné umělecko řemeslné zpracovávání dřeva, výroba jednoduchých rytmických nástrojů. Tvoření lapačů snů, drobných ozdob a talismanů, malovaní mandal a různé tvůrčí zábavné činnosti inspirované „chrámem přírody“.

Dřevo výroba - praktický kurz zaměřený na poznání zásad opracování dřeva. Zkoumání různých druhů dřeva, které jsou vhodné k řezbaření, k výrobě drobného nábytku, drobných předmětů (akupresurní dloubátka), aromatické placičky různých tvarů (květiny, zvířátka). Začátečníkům poradíme vhodné druhy nástrojů pro opracovávání měkkých i tvrdších materiálů. Předvedeme použití dlát, nožů, okrasné rybičky, ptáčci, či jiné druhy tvarů. Podporujeme individuální nápaditost a vynalézavost účastníků kurzu.

Kompozice Z chrámu přírody

3. KOMPOZICE „Z CHRÁMU PŘÍRODY“

Přibližně čtyřhodinový program.

Náš vlajkový program. Jedná se o interaktivní divadelní představení, ve kterém vás zábavně vneseme do říše přírodních bytostí, pokladů stromů a tajů světa moudrosti, jež by člověk mohl spatřit. Není ani tak zapotřebí hodně otevírat oči, ale hlavně srdce. Ani není nutné se usilovně snažit, jako spíše se uvolnit a jen tak plynout.

Během tohoto divadélka se učíme cítit projevy živlů (voda, vzduch, země, oheň). Zpěvem a hudební tvorbou je napodobujeme. S použitím bubnů voláme přírodní bytosti jako skřítky a víly a vydáváme se s nimi na cestu do jejich světa. Ten mohou spatřit jen ti, kdo v něj věří a budou mít dostatečně otevřené milující srdce. Komu se to to povede uslyší, jak si zpívá kámen. Pocítí, jaké to je být stromem. Slyší píseň, kterou mu šeptá skřítek bydlící v každém stromě. Uslyší píseň květin a zatančí si s vílami, které je ochraňují. Po cestě nám budou pomáhat různé přírodní dovednosti, díky jejichž moudrosti se do tohoto světa ponoříme.

To vše se děje za asistence zvuků šamanského bubnu, australského didgeridoo, tibetské mísy, alikvótního zpěvu. Kdo chce, může tančit, účastnit se společné modlitby. Prožitky umocňují vůně bylin, energie vzácných kamenů, ale i třeba prastaré tělesné techniky, jako je práce z dechem.

V závěru dojdeme do srdce Matky Země, chrámu přírody. Otevíráme zdroj moudrosti a také pokladů, zde si společně vytvořímě každý svůj hudební nástroj a dárek, díky kterým se budeme moci i nadále propojovat se srdcem světa. Společně zazpíváme světu a rozezníme dary Matky přírody. Potom, co poznáme bytosti přírody a její strážce a dostatečně se otevřeme energiím přírody, možná ucítíme vlastní jádro a setkáme se s naším andělem strážným, nebeským rytířem. Ten nás vezme do srdce Vesmíru a Všehomíra.

Na úplném konci této naší cesty necesty, divadla nedivadla se uvolníme a navrátíme do přítomnosti a reality našeho světa. Ale nadále budeme propojení s jádrem Země a Vesmíru uprostřed ve svém srdci na planetě Zemi jako šťastné lidské bytosti.

Také na tento program lze navázat dalším setkáním (osvěžit si zkušenosti a zážitky) a pokračovat v další práci.

Hudební vystoupení Z chrámu přírody

4. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

Individuální nebo festivalová vystoupení rytmické formace Drumsala.

Zahrajeme na vaší akci, festivalu (jsme schopni hrát celou noc). Naším repertoárem jsou etnické písně, většinou v kombinaci kytara, buben, perkuse a zpěv. Publikum roztančíme přírodními rytmy a písněmi (posvátné a rituální písně z celého světa, mantry, baghany, různé lidové, folklorní a tradiční popěvky, chorály).

Kreativní improvizace a vlastní tvorba - rádi zapojujeme ostatní, aby se k nám přidali. Koncert je ideální v kombinaci s hudební a taneční dílnou vedenou přímo na pódiu, nebo jako úvod ke stanu, kde budou na festivalu probíhat naše tvůrčí hudební díny. Je také možné vytvořit originální variace vystoupení pro celou vaši akci.

Jako úvodní koncert s iniciací místa. Průběžné interaktivní koncerty během akce. Speciální scéna a doba ke zpěvu manter a baghanů, závěrečný společný koncert, včetně závěrečného rituálu.

Divadelní vystoupení Z chrámu přírody

SPECIALITA - DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ

Individuální nebo festivalová vystoupení dle dohody. Z našeho repertoáru nabízíme divadelní zpracování následujících příběhů:

POSELSTVÍ OD PROTINOŽCŮ

Hudebně laděné, lehce interaktivní a improvizované divadelní představení, ve kterém si budeme povídat, hrát a zpívat v duchu pradávné moudrosti přírodních národů. V divadle vám zahrajeme několik legend a povídek z přírodních tradic, seznámíme se s poselstvím z věčnosti a pradávnými zákony. Na závěr vzpomeneme na poselství náčelníka Seatle a učiníme naše společné poselství pro přítomnost. Představení je možné rozložit do jednotlivých poselství a příběhů a odehrát ho jako seriál na pokračování.

O DVOU VLCÍCH

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: ,,Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma "vlky " . Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a přehnané ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra." Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: ,,A který vlk vyhraje?" Starý indián odpověděl:,,Ten, kterého krmíš".

O SLUNCI

Indián se podíval směrem k východu. Co tam vidíš, otče?, zeptal se jej jeho malý synek. Slunce, odpověděl indián a dál hleděl k východu. Ale tam přece žádné Slunce není, divil se syn. Nemusíš všechno hned vidět, ale srdce ti napoví, kterým směrem se dívat, kde je to, co očekáváš. Důvěřuj svému srdci, na rozdíl od jiných lidí, od televize a dalších médií, s kterými se v životě setkáš, pouze tvé vlastní srdce nemá potřebu ti lhát. Proč bys obelhával sám sebe? A otče, ty tam to Slunce opravdu vidíš? Moje srdce mne hřeje, je neustále ve spojení se Sluncem, které každý den vychází a i když jej třeba nevidíš, jeho paprsky si tě vždycky najdou. A nad obzorem začalo svítat.

Tvořivá dílna Z chrámu přírody

PODÍVEJTE SE DÁL:

NAPIŠTE NÁM: ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU